Roll of Mark Lodges

No. Mark Lodge Date of Consecration City
3Capestone1864-07-19Kolkata
12New Capestone1893-12-28Patna
13Keystone1896-03-30Kolkata
24Shyam & Narendra1957-03-07Kolkata
42Gorakhpur1969-02-22Gorakhpur
46Sunil Singh Roy1974-10-05Kolkata
47Sundaram1974-08-31Varanasi
49Sudhansu Sen1974-08-31Faizabad
69Chilka1987-09-13Berhampur
71Dhanbad1988-09-11Dhanbad
102Light in the East2002-03-10Shillong
112Calcutta2006-01-28Kolkata
113Bengal2006-03-03Kolkata
115Lions of E.I.2006-06-17Gorakhpur
116Girdhar2006-10-23Azamgarh
117Kashi Vishwanath2006-10-23Varanasi
143Dhauli2014-10-09Bhubaneswar
154Ubique2015-07-12Kolkata
166Dilip Basu2016-06-18Kolkata
179Rapti2017-08-26Gorakhpur